Polityka jakości

Głównym celem firmy Matex Transport S.C. jest wzmocnienie dotychczasowej pozycji firmy na rynku usług transportowych poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, ich bezpieczną i terminową realizację oraz ciągły rozwój Firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Firma Matex Transport S.C. dąży do osiągnięcia w/w celów poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów, dostosowanie taboru i usług do potrzeb i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług, utrzymanie w Firmie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015, odpowiedni dobór podwykonawców.

Najwyższe Kierownictwo zapewnia zasoby do realizacji celów, a personel deklaruje zaangażowanie w działanie Systemu Jakości.

~ Kraków, 2022