Kiedy warto skorzystać z opcji magazynowania?

Kluczowym elementem każdego łańcucha dostaw jest magazynowanie. Dzięki czasowemu przechowywaniu towarów możliwe jest zaplanowanie sieci dystrybucji w sytuacji, gdy czas produkcji towarów nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Magazyny są również idealnym rozwiązaniem w przypadku niespodziewanych przestojów i opóźnień w operacjach transportowych. W takich przypadkach opcja krótkoterminowego przechowywania ładunku pozwala na ograniczenie kosztów wynikających z opóźnień.

W poniższym artykule dowiesz się, Drogi Kliencie, jakie są rodzaje magazynów, jak wyglądają poszczególne fazy procesu magazynowania oraz co wchodzi w skład każdego magazynu.

W jakie elementy wyposażony jest magazyn?

Każde pomieszczenie, które ma pełnić funkcję magazynu musi być do tego celu odpowiednio wyposażone. Konieczne jest więc, aby znalazły się w nim różnego rodzaju regały, a w przypadku wartościowych towarów – zamykane szafy. Ponadto stosuje się regały (w przypadku większych produktów), palety, beczki oraz wózki widłowe.

Niekiedy w magazynie znajdują się również specjalistyczne urządzenia do aranżacji chłodni lub silosów – dla towarów sypkich. Niektóre obiekty posiadają również wydzielone miejsce do przechowywania paliwa.

Jak wygląda proces magazynowania?

Proces magazynowania, niezależnie od pełnionej funkcji, przebiega według tego samego schematu. Obejmuje on następujące etapy:

 • Przyjęcie – na ten etap składa się między innymi: dokumentacja, sprawdzenie stanu towaru i przekazanie dostawy do składowania
 • Magazynowanie – polega na przekazaniu i tymczasowym przechowywaniu zapasów zgodnie z ustaleniami oraz ich regularnej kontroli
 • Kompletowanie – na tę fazę składają się takie czynności jak kompletowanie zamówień i pakowanie ich w sposób umożliwiający bezpieczny transport ładunku
 • Wydanie – ostatnią fazą procesu magazynowania, jak sama nazwa wskazuje, jest weryfikacja towaru do wydania i przekazanie go właścicielowi.

Magazyny - jakie rodzaje można wyróżnić?

Istnieje kilka kryteriów, według których można klasyfikować magazyny. Można je podzielić ze względu na ich budowę (otwarte, półotwarte i zamknięte), funkcję (kontenerowe, dostawcze, celne, dystrybucyjne, przeładunkowe, konsygnacyjne, produkcyjne i przemysłowe), umiejscowienie towaru w magazynie (stałe składowanie, wolne składowanie, dystrybucja według częstotliwości pobierania) czy sposób załadunku (niskie składowanie, średnie składowanie, wysokie składowanie).

Szczególnie istotną klasyfikacją z punktu widzenia naszych Klientów jest klasyfikacja według przeznaczenia, dlatego chcielibyśmy przyjrzeć się jej bliżej. Bez znajomości możliwości w ramach tej klasyfikacji nie będziemy w stanie wybrać odpowiedniego miejsca do przechowywania Państwa (konkretnych) towarów.

Jakie możliwości istnieją w ramach podziału magazynów ze względu na funkcję?

 • Magazyny kontenerowe – przewoźnik składuje, dostarcza i odbiera kontenery operatorom i załadowcom
 • Składy celne – ten typ zapewnia przechowywanie towarów do czasu ich zwolnienia przez służby celne
 • Składy konsygnacyjne – opiekują się nimi służby celne. Składowane materiały są własnością dostawcy do momentu ich wydania z magazynów. Są one częstym wyborem w przypadku importu towarów spoza Unii Europejskiej.
 • Magazyny dostawcze – w ich obrębie ładunek jest pobierany, kompletowany i wydawany (kluczowa jest kolejność poszczególnych etapów).
 • Magazyny produkcyjne lub przemysłowe – należą do nich magazyny zaopatrzenia lub wyrobów gotowych, działające na zlecenie fabryk.
 • Magazyny dystrybucyjne – zgromadzone towary pochodzą od różnych producentów i są kolejno kompletowane dla handlu detalicznego.
 • Magazyny przeładunkowe – ich celem jest przenoszenie towarów z jednego środka transportu na drugi. Ten typ magazynów występuje w portach i stacjach węzłowych.

Magazynowanie również w ramach oferty Matex Transport

W Matex Transport dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby naszych Klientów. Z tego powodu postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o możliwość magazynowania. Doskonale wiemy, jak ważna jest dla nich płynność łańcucha dostaw. Czasami jednak zostaje ona zakłócona przez opóźnienia i przestoje, które często wynikają z czynników zewnętrznych, takich jak korki czy trudne warunki atmosferyczne. Możliwość skorzystania z usługi magazynowej podczas takich okoliczności pozwala uniknąć dużych strat finansowych.

W ramach usługi zapewniamy Tobie, Drogi Kliencie:

 • Przechowywanie towaru w magazynie
 • Rozładunek i załadunek towaru
 • Usługę komplementarną
 • Możliwość zapakowania lub przepakowania Twoich produktów

Sprawdź aktualną sieć dostępnych magazynów i w razie przestoju – skontaktuj się z nami, my zajmiemy się resztą. Tymczasowo przechowamy Twój ładunek w bezpiecznym i dedykowanym miejscu, z którego będzie mógł kontynuować swoją podróż w dogodnym dla Ciebie terminie.

Chcesz powierzyć nam transport swojego ładunku? Skontaktuj się z nami!